Điều gì quyết định tuổi thọ của pin VRLA?

Tuổi thọ pin axit chì kín được xác định bởi nhiều yếu tố. Chúng bao gồm nhiệt độ, độ sâu và tốc độ xả, và số lần sạc và xả (gọi là chu kỳ). Sự khác biệt giữa các ứng dụng float và chu kỳ là gì? Một ứng dụng float yêu cầu pin phải được sạc liên tục với một lần xả thường xuyên. Các ứng dụng chu kỳ sạc và xả pin một cách thường xuyên.