Pin có thể thêm nước cất?

Pin axít chì không cần bảo trì được điều chỉnh bằng van khác với các loại pin khác. Trong thực tế, mặc dù ít bay hơi chất điện phân và không rò rỉ, pin vẫn cần một chút công việc bảo trì. Do thiết bị sạc chưa đạt đến mức lý tưởng, nên không thể tránh khỏi có một lượng nhỏ nước bay hơi. Đối với những người biết một chút về kiến ​​thức về pin, nếu thấy công suất giảm ở trên, họ có thể thêm một chút nước để điều chỉnh nồng độ chất điện phân. Một chút tập trung thấp hơn cũng không sao. Những hoạt động là tốt cho các tấm.