Sản phẩm

Vision Group có phạm vi sản phẩm rộng lớn trong ngành. Với đội ngũ nghiên cứu và phát triển lớn và đủ điều kiện trong số các nhà sản xuất VRLA và nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Vision đã tạo ra rất nhiều mô hình và hóa chất. Lợi thế độc đáo này cho phép Vision Group cung cấp cho khách hàng giải pháp tốt hơn cho bất kỳ ứng dụng nào họ có bằng cách cung cấp một mô hình tối ưu hóa chi phí, hiệu suất, trọng lượng và kích thước để đáp ứng hoặc vượt quá nhu cầu của họ.

★ Có chứng chỉ quản lý môi trường ISO 14001 và ISO 9001.

★ Phạm vi sản phẩm mở rộng.

★ Đã phát triển hơn 400 mẫu pin.