Tuổi thọ lưu trữ của pin VRLA là gì?

Tất cả các pin axit chì niêm phong tự xả. Nếu mất dung lượng do tự xả không được bù lại bằng cách sạc lại, dung lượng pin có thể không thể phục hồi. Nhiệt độ cũng đóng một vai trò trong việc xác định thời hạn sử dụng của pin. Pin được lưu trữ tốt nhất ở 20oC. Khi pin được lưu trữ ở những nơi có nhiệt độ môi trường thay đổi, việc tự xả có thể tăng lên rất nhiều. Kiểm tra pin mỗi ba tháng hoặc lâu hơn và sạc nếu cần thiết.