Liên danh VISIONTECH-CTIN tổ chức khóa học: Đào tạo hướng dẫn lắp đặt, cài đặt, vận hành khai thác và bảo dưỡng thiết bị.

– Căn cứ Thỏa thuận khung giữa VNPT Net và Liên danh VISIONTECH-CTIN về gói thầu: Cung cấp ắc qu 12V-150Ah-Gel

– Căn cứ vào các hợp đồng giữa Nhà thầu đã ký với Viễn thông Tỉnh/ Thành phố

Để đảm bảo đúng tiến độ thực hiện hợp đồng và hỗ trợ tốt nhất trong công tác vận hành, nâng cao hiệu quả và tuổi thọ sản phẩm. Liên danh VISIONTECH-CTIN đã tổ chức khóa học: Đào tạo hướng dẫn lắp đặt, cài đặt, vận hành khai thác và bảo dưỡng thiết bị.

Khóa Đào tạo được tổ chức tại 3 khu vực:

  • Tại Hà Nội: từ 11/12/2020 đến 12/12/2020

 

  • Tại Hồ Chí Minh: từ 18/12/2020 đến 19/12/2020

 

  • Tại Đà Nẵng: từ 25/12/2020 đến 26/12/2020

 

Toàn bộ các Chương trình Đào tạo đã kết thúc thành công tốt đẹp với 100% Cán bộ kỹ thuật tham gia đã nắm bắt được các kiến thức yêu cầu.