Tiêu chuẩn chất lượng

Hệ thống kiểm soát chất lượng

1. Các nguyên liệu được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích và kiểm tra chặt chẽ.

2. Trong quá trình kiểm soát, lấy mẫu khảo sát và kiểm tra ngẫu nhiên, các sản phẩm đều đạt 100% chất lượng.

3. 100% các sản phẩm đều được thử nghiệm và kiểm tra trước khi đóng gói.

4.  Đối với những sản phẩm bị bị lỗi đều được phân tích nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục.

 

Chứng chỉ và chứng nhận chất lượng:

BS                          CE                          GOST                   IEC

SONCAP                UL                     VDS                     OHSAS18001

  

IOS9001                     ISO14001