·   Dòng DEEP CYCLE (dòng xả sâu) hay PURE GEL ( Dòng GEL thuần) sử dụng cho nhu cầu phóng nạp xả liên tục và thời gian phóng xả dài.

 ·   Dòng HP và HF sử dụng cho nhu cầu phóng xả với cường độ cao trong thời gian ngắn.

 ·   Để đảm bảo chất lượng sử dụng, ta nên chọn sản phẩm có dung lượng cao hơn 20% so với nhu cầu sử dụng.

 ·  Dung lượng sẽ phóng xả đạt mức cao nhất sau khi sản phẩm đã đưa vào vận hành ổn định. Do đó, dung lượng sản phẩm chỉ đạt 95% ở thời điểm ban đầu là tiêu chuẩn cho phép.

 ·  Lựa chọn sản phẩm phù hợp theo yêu cầu kích thước, dung lượng, điện áp cho hệ thống được tiến hành theo các bước sau đây:

–  Lựa chọn sản phẩm theo dung lượng cần nêu rõ điện áp và dòng dung lượng hoạt động của trạm, thời gian phóng xả và giới hạn điện áp của trạm .

Ví dụ: một hệ thống trạm DC 48V phóng xả với dung lượng 18Ah trong thời gian là 5 giờ, điện áp kết thúc là 42V thì lựa chọn sẽ là dòng sản phẩm CTA12-100X nên được dùng. Cách tính và chọn sản phẩm như sau:

+ Giới hạn điện áp của một ngăn sẽ là : 42V/24 ngăn = 1.75V/ngăn

+ Với dòng phóng 18AH liên tục trong 5 giờ và giới hạn điện áp đạt 1.75V/cell thì chúng ta sẽ căn cứ dữ liệu trên bảng phóng nạp của sản phẩm để chọn lựa.

+ Sản phẩm CTA12-100X sẽ là lựa chọn tốt vì ở chế độ 1.75V, dòng áp phóng trong thời gian 5 giờ đạt tiêu chuẩn là 18.8AH, cao hơn tiêu chuẩn yêu cầu 5%.

+ Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn 4 bình CTA12-100X mắc nối tiếp nhau để sử dụng .

–   Lựa chọn sản phẩm theo công suất cần nêu rõ điện áp hoạt động, hệ số công suất, thời gian và điện áp kết thúc của hệ thống

+ Công thức tính: Công suất UPS x hệ số/hiệu suất = dung lượng của ắc quy

Ví dụ: một hệ thống UPS với công suất 20KVA, điện áp DC 408V, hệ số điện 0.8, hiệu suất 0.85, thời gian phóng 2h, giới hạn điện áp của hệ thống 357V, cách tính toán và lựa chọn sản phẩm như sau :

+ Tổng công suất cần sử dụng : 20KVA * 0.8/0.85 = 18823.5W

+Công suất của mỗi ngăn : 18823.5W/(408V/2) =  92.3W/ngăn.

+ Giới hạn điện áp của ngăn là : 357V/204 ngăn = 1.75V/ngăn.

+ Với tính toán trên, hệ thống cần sử dụng sản phẩm với công suất đáp ứng là 92.3W trong 2 giờ tại chế độ 1.75V/ngăn

Chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm 6FM150-X, công suất ở chế độ 1.75V tại thời điểm 2h sẽ là 106W/ngăn, biên độ dao động sẽ là 15% so với yêu cầu sử dụng. Số lượng cần cho hệ thống sẽ là 34 bình mắc nối tiếp nhau.